Anasayfa
Entegre MIS Giriş | BUILDEST Giriş | English | العربية
Hakkımızda
ENTEGRE, kalite kontrol ve kalite güvence prosedürlerinin projelerde etkin kullanımını sağlar.
 
ENTEGRE her projenin ihtiyacına göre, planlama, organizasyon, uygulama, dokümantasyon oluşturur. Kabul edilebilir standartlara, proje ihtiyacına, şartnamelere ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak amacıyla sürekli denetim, belgelendirme, araştırma ve proje bileşenlerinin test edilmesi gerçekleştirilmektedir.

Güvenlik ve Gizlilik Politikaları

ENTEGRE, global standartlara uygun gizlilik ve güvenlik politikaları geliştirmiştir. Buna göre ENTEGRE, yükleniciden projenin en başında bir ön değerlendirme ister ve güvenlik prosedürlerinin uygulanmasında ısrar eder. Tüm gizlilik ve emniyet uygulamaları kanunlar güvencesindedir.

Çevresel Politikalar

ENTEGRE, çevresel hasarı asgariye indirmeyi ve çevresel kazanım firsatlarını maksimuma çıkarmayı hedefler ve bu amaçla, planlamanın önemli bir parçası olan çevresel etkilenmeyi göze alarak projeye başlar. Çevresel etkinin asgariye indirgenmesinde amaçlanan tüm hedefler, kanun ve kurallar güvencesindedir. Bununla birlikte kişisel sorumluluk bilinci, eğitim, bilgilendirme ve yardım da sağlanarak geliştirilmelidir.© 2013 Entegre Proje Yönetim. Tüm Hakları Saklıdır.

E-5 Ankara Asfaltı Halk Sk. No:56 Sıddıklar Is Mrk. K.4 Kozyatağı-İstanbul/TÜRKİYE
Tel : +90 (216) 355 26 50 - Fax: +90 (216) 355 23 70

info@epy.com.tr