Kurumsal

Yönetim Politikaları

ENTEGRE, kalite kontrol ve kalite güvence prosedürlerinin projelerde etkin kullanımını sağlar. Her projenin ihtiyacına göre, planlama, organizasyon, uygulama, dokümantasyon oluşturur. Kabul edilebilir standartlara, proje ihtiyacına, şartnamelere ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak amacıyla sürekli denetim, belgelendirme, araştırma ve proje bileşenlerinin test edilmesi gerçekleştirilmektedir.

Kalite Politikası

ENTEGRE,  projenin tüm aşamalarında kalite kontrol ve kalite güvence prosedürlerinin etkin kullanımını sağlar. Bu bağlamda ilişkide bulunduğu kuruluş ve kurumlara;

 • Beklentileri doğrultusunda,

 • Faaliyet alanımız ile ilgili ulusal mevzuat gerekliliklerine uygun,

 • Değişen dünya koşulları, bilimsel-teknolojik gelişmeler ve toplumsak gereksinimler çerçevesinde,

 • Ekonomik,sosyal ve çevrel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışarak ve değer katarak,

 • Meslek etiğini koruyarak şeffaf ve hesap verilebilir bir kurumsal yönetim anlayışıyla,

 • Kaliteden ödün vermeden,

 • Zamanında ve belirlenen şartlara uygun olarak,

 • Çevreye ve kamu hakların saygılı olarak ve sürdürülebilir bir gelecek için tüm kaynaklarımızı seferber ederek,

 • Faaliyetlerimizin sağlık ve güvenlik içerisinde yürütülemesini sağlayarak,

 • Sürdürülebilir bir büyüme vizyonuyla,

 • Risk bazlı proaktif bir yaklaşımla,

 • Müşteri memnuniyetine dayalı hizmet vermek.

İSG Politikası

ENTEGRE “İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı” konularının önemi üzerinde farkındalık yaratmak ve taraf olduğu projelerde sıfır iş kazası ile projenin tamamlanmasını sağlamaktır. Bu amaçla ENTEGRE’nin taahhüt ettiği iş güvenliği politikası şu kriterleri içerir:             

 • Tüm çalışanlarımızın, sağlık ve güvenliklerini sağlamak için, mevcut yönetmelik ve diğer mevzuata uygun her türlü tedbiri almayı, teknoloji ve yöntemleri uygulamayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipman bulundurmak.

 • Sıfır iş  kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak.

 • İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durumları ve olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi ile tespit ederek, önlemeyi ve yok etmeyi ayrıca iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından kaza risklerinin yönetilmesini sağlamak.

 • Endüstriyel dünyanın gelişimini takip ederek, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları tahmin etmeyi, bu politikanın uygun zaman aralıklarında gözden geçirilmesini sağlayarak iş güvenliği ve işçi sağlığı yönetim sistemini sürekli geliştirmek.

 • İSG Yönetimine çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımını sağlamak.

 • Şirketimizi, yapı sektöründe, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı uygulamaları açısından, Türkiye’deki örnek şirketlerden biri haline getirmek.

 • Projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği , Pandemi ve Afet Risklerini göz önüne alarak ve bertaraf etmeyi hedefleyerek  proaktif çalışmak.

Çevre Politikası

ENTEGRE,  çevreyi gelecek kuşaklara daha temiz ve verimli olarak devredilmesi gereken bir emanet olarak görmektedir. Çevre politikasının esası insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır.  Bu amaçla şirketin çevre politikası taahhütnamesi şu esaslara dayanır:         

 • Yürürlükteki çevre mevzuatı gereklerini karşılamak.

 • Çevre kirliliğine yol açan etkileri azaltmayı, mümkünse ortadan kaldırmak.

 • Faaliyetlerimiz sonrasında ortaya çıkan atıkları azaltmaya çalışmayı, mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamayı veya uygun yollarla bertaraf etmek.

 • Enerji, su ve doğal kaynakları verimli kullanmak.

 • Tüm çalışanlarımızın çevresel duyarlılıklarını geliştirerek, bilinçlendirmek.

 • Çevre Yönetim Sistemi’ni sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetlemeyi ve geliştirmek.

 • Şirketimizi, yapı sektöründe, çevre yönetimi  uygulamaları açısından, Türkiye’deki örnek şirketlerden biri haline getirmek.

 • Çevre dostu bina inşaatına katkıda bulunmak.

 • Projelerimizde çevresel riskleri ve afetleri göz önüne alarak ve bertaraf etmeyi hedefleyerek çalışmak.

Veri Güvenliği ve Gizlilik Politikaları

ENTEGRE, global standartlara uygun gizlilik ve güvenlik politikaları geliştirmiştir. Buna göre ENTEGRE, her projede İşveren ile yapılan sözleşme kapsamı gereği gizlilik prensipleri uygulanır ve maksimum düzeyde veri güvenliği sağlanır. Bilgi kaynaklarımızın gizliliğinin korunması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bilgi Güvenliği ile ilgili farkındalık yaratmak amaçlı şirket çalışanları içerisinde bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Mühendislik Tic. A.Ş. © 2020 | tüm hakları saklıdır.