Hizmetler

Uyuşmazlık Danışmanlığı ve Teknik Değerlendirme

ENTEGRE, 16 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosu ile inşaat projelerinde; proje paydaşları arasında oluşan sorunlar ve anlaşmazlıkların giderilmesi, yarım kalan işler için durum tespiti, proje performansının değerlendirilmesi adına uyuşmazlık danışmanlığı ve teknik değerlendirme hizmetleri sağlamaktadır.

Projelerde, ilk olarak mevcut durum tespit edilmekte, tespitler sonucunda teknik değerlendirme çalışması yürütülerek işverene raporlanmaktadır. Yaşanan sorunların tekrarlanmaması adına, yeni yol haritası çizilerek gelecekte alınabilecek önlemler belirlenmektedir.

Her aşama için verilen hizmetler aşağıda listelenmiştir.

1. Durum Tespiti

 • Sözleşme şartlarının ve kapsamlarının incelenerek işveren ve paydaşlar arasındaki sorumlulukların belirlenerek görev paylaşımlarının incelenmesi ve değişen koşulların tespit edilmesi
 • Mimari, Mekanik, Elektrik, Statik gibi tüm disiplin ve alt disiplinlere ait projelerin kontrolü ve ilgili standartlara ve sözleşme kapsamına ve işveren’in taleplerine uygunluğunun incelenmesi
 • Proje ilerleme durumu ve tamamlanma yüzdesinin belirlenmesi, işin tamamlanan ve yarım kalan kısımlarının her biri için; proje faaliyetlerindeki süre uzatımları, uygunsuzluklar, değişiklik talepleri ve gecikmelerin tespiti
 • Fotoğraf, video vb. destekleyici belgelerle projenin değerlendirilmesi; projeye dahil olan kişiler ve ilgililerin görüş-yorumlarının alınması
 • Hakediş, metraj ve geçmiş ödemelerin kontrollerinin yapılması, yapılmış olan tedarik ve satınalmaların kontrolü, herhangi bir proje paydaşı tarafından ek maliyete sebebiyet vermiş zararların tespit edilmesi
 • Ek işlerin belirlenmesi (İş Artış-Azalış); İşin tanımı, nerede ve ne zaman gerçekleştiğinin tespiti, belirtilen ekstra iş sözleşmeye dahil değil ise olmayışının gerekçelerinin belirlenmesi

2. Teknik Değerlendirme ve Raporlama

 • Yeni koşullara bağlı olarak sorumluluk ve iş kapsamlarının revize edilmesi
 • Tespit edilen ilerlemeye yönelik, kesin hakedişin hesaplanarak paydaşlar arasındaki nihai alacak verecek durumlarının taraflara bildirilmesi
 • Anlaşmazlık olan iş kalemleri için, zamanın koşullarına bağlı olarak doğru maliyet analizinin yapılması
 • İşin tamamlanan kısmının kalitesinin kontrol edilmesinin ardından sözleşme standartlarına uygun hale getirilmesi için gereken maliyetin çıkarılması
 • Tüm süreçler boyunca sözleşme tarafları arasında etkili iletişim sağlanması
 • Anlaşmazlıkların mahkeme sürecine gerek duyulmaksızın çözüme kavuşturulması konusunda gerekli tespitlerin ve raporlamanın yapılması

3. Yeni Yol Haritasının Çıkarılması

 • Yaşanan sorunlarla tekrar karşılaşmamak adına; projelerin başarılı olarak uygulanması ve tamamlanabilmesi için, proje özelinde ihtiyaçların belirlenerek yeni yol haritasının oluşturulması

 

Detaylı bilgilendirme dokümanına buradan ulaşabilirsiniz. 

Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Mühendislik Tic. A.Ş. © 2020 | tüm hakları saklıdır.