Hizmetler

4D Modelleme & BIM

BIM (Building Information Modeling: Yapı Bilgi Modellemesi, Yapı Bilgi Sistemi) en temel tanımı ile; projelerin tasarımında, inşasında ve yaşam ömrü boyunca görev üstlenen tüm aktörlerin ortak olarak yararlanabileceği 3 boyutlu bir bilgi paylaşım sürecidir. BIM Projenin tüm detaylarını mimari modelleme ve mimari görselleştirme yoluyla görünür kılarak tüm diğer disiplin veya birimlerin birbiri ile koordineli çalışmasına katkıda bulunur, ekiplerin motivasyonunu, verimliliğini ve üretkenliğini arttırır. Fizibilite analizlerinden başlayarak, farklı disiplinlerdeki projelerin birbiriyle olan uyum ve çakışmaların tespitine kadar  proje ile ilgili tüm süreçler BIM sayesinde aktivite bazında görsel olarak model üzerinden takip edilebilmesi hedeflenmektedir. 

ENTEGRE, BIM Projelerinde süreç yönetimi hizmeti kapsamında, projenin tasarımdan teslimine kadar olan sürecinde BIM aktivitelerini takip, kontrol ve koordine eder. Ayrıca, 4D modelleme konusunda uzman kadrosuyla, 2 boyutta takip edilen iş programlarının ötesinde 3 boyutlu modele zaman boyutunu da ekleyerek projeleri 4 boyutta takip etme imkanı kazandırmaktadır. Klasik yolla 2 boyutlu hazırlanan projeler 3. boyuta taşınarak her yapının bir BIM modeli oluşturulmakta, sonrasında bu model iş programı ile birleştirilmektedir. Bu sayede projenin herhangi bir zaman dilimindeki fiziki durumu gerçek zamanlı olarak takip edebilmekte ve böylece projeyi 4. boyutta izlemek mümkün olabilmektedir. Ayrıca eğer istenirse projenin planlanan ve gerçekleşen durumu 4. boyutta karşılaştırılabilmektedir. Tüm bu çalışmalar ile projenin inşaatıyla ilgili tüm süreçlerin BIM sayesinde aktivite bazında görsel olarak model üzerinden takip edilebilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca hazırlanan 4D Modele bütçe verileri entegre edilerek model 5D olarak da hazırlanabilmektedir.

 

Yüksek Katlı Bir Binanın 4D Modellemesi

AVM Projesinin 4D Modellemesi   

Gerçek Zamanlı Avm Projesinin Görselle Birleştirilmiş İş Programı

AVM Projesinin 4D Modellemesi, Önden ve Arkadan Görünüm

Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Mühendislik Tic. A.Ş. © 2017 | tüm hakları saklıdır.