Hizmetler

BIM Danışmanlığı

BIM (Building Information Modeling: Yapı Bilgi Modellemesi) en temel tanımı ile; projelerin tasarımında, inşasında ve yaşam ömrü boyunca görev üstlenen tüm aktörlerin ortak olarak yararlanabileceği, proje verilerinin 3 boyutlu bir şekilde dijital olarak oluşturulduğu ve yönetildiği bir bilgi paylaşım sürecidir. 3 boyutlu tasarlanan modele gerekli tüm bilgiler işlenir ve modelde kullanılan nesnelerin gerçek hayattaki işlevleri ve teknik özellikleri aynen yansıtılır. Örneğin; ürünün geometrik özelliklerinin yanında, yangın dayanımı, ses yalıtım değeri, birim fiyatı, işçilik ile ilgili bilgiler gibi ürüne ait bilgiler BIM objeleri üzerine işlenebilir. Dolayısı ile projeye özgü BIM modeli oluşturmak ve modele verilerin doğru şekilde işlendiğinden emin olmak, o proje ile ilgili en uygun bilgilerin sağlanması için önemlidir.

BIM, projenin tüm detaylarının 3D ve üstü aşamalarla modellenmesi yoluyla görünür kılarak tüm disiplin veya birimlerin birbiri ile koordineli çalışmasını sağlar. Zaman kaybının önüne geçerek ekiplerin motivasyonunu, verimliliğini ve üretkenliğini arttırır. BIM için tüm diğer tanımların yanında en temel faktör koordinasyonun tam anlamıyla sağlanmasıdır. BIM görsel olarak temsil edilemeyen bilgileri de içerir ve projenin iş programını, gereken iş gücünü ve iş programını etkileyebilecek tüm etkenlerin görünür olmasını sağlar. Fizibilite analizlerinden başlayarak, farklı disiplinlerdeki projelerin birbiriyle olan uyum ve çakışmaların tespitine kadar proje ile ilgili tüm süreçlerin BIM sayesinde aktivite bazında görsel olarak model üzerinden takip edilebilmesi hedeflenmektedir.

ENTEGRE, BIM Projelerinde süreç yönetimi hizmeti kapsamında, projenin tasarımdan teslimine kadar olan sürecinde BIM aktivitelerini takip, kontrol ve koordine eder. Ayrıca, 4D ve 5D modelleme konusunda uzman kadrosuyla, 2 boyutta takip edilen iş programlarının ötesinde BIM modeline zaman ve bütçe boyutlarını da ekleyerek projeleri gelişmiş bir BIM modeli üzerinde takip etme imkânı kazandırır. Bu sayede projenin herhangi bir zaman dilimindeki fiziki durumu gerçek zamanlı olarak takip edilebilmekte ve böylece projeyi doğru bir şekilde izlemek mümkün olmaktadır. Talep edilmesi durumunda projenin planlanan ve gerçekleşen durumu model üzerinde karşılaştırılabilmektedir. Ayrıca BIM 360 sistemleri kullanılarak saha verileri modele aktarılmakta, sistem üzerinden RFI’lar, checklistler ve issuelar oluşturularak şantiye ekipleri ve işverenin de dahil olduğu bu bulut ortamında saha yönetimi yapılmaktadır. Bu durum sahada model tabanlı iş planı oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Tüm bu çalışmalar ile projenin inşaatıyla ilgili tüm süreçlerin BIM sayesinde aktivite bazında görsel olarak model üzerinden takip edilebilmesi hedeflenmektedir. Bu şekilde BIM sisteminde oluşturulan model üzerinde, farklı disiplinler arası doğru iletişim ve bilgi paylaşımı sağlanır ve BIM modeli yapı hakkında güvenilir bir bilgi kaynağı olarak işletme süreçlerine hazırlanır.

BIM Danışmanlığı kapsamında verilen hizmetler aşağıda listelenmiştir.

  • Projeye Özel BIM Uygulama Planı Oluşturulması
  • Strateji Yönetimi Planı Oluşturulması
  • Rol ve Sorumluluklar Matrisinin Geliştirilmesi
  • BIM Modeline Uygulanan Kod Sisteminin Kurgulanması ve Kontrolü
  • BIM Modelinin İncelenmesi ve Oluşturulan Model Altyapısının İşveren İhtiyaçlarına ve BIM Uygulama Planına Uygunluğunun Değerlendirilmesi
  • BIM Modelinin İlerleme Seviyesinin (LOD) Hedeflenen İlerleme Bazında Kontrolü ve Raporlanması
  • Tasarımcılar ile Disiplinler Arası Çakışma Kontrolü Analizi Yapılması ve Raporlanması
  • BIM Modeli Üzerinden Metraj Kontrolü Yapılması
  • BIM ile Şantiyenin İş Birliğinin Sağlanması, Koordinasyon Toplantıları Düzenlenmesi
  • BIM ile Saha Yönetimi ve Kalite Yönetimi Yapılması
Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Mühendislik Tic. A.Ş. © 2020 | tüm hakları saklıdır.