EPY Blog

EPY / İSG-Ç BÜLTEN001 "YÜKSEKTE ÇALIŞMA"

İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre Farkındalığını arttırmak ve eğitimler haricinde bazı konularda bilinçlendirmeye katkıda bulunmak adına hazırlamış olduğumuz İSG-Ç Bülteninin ilk sayısı:

 

"YÜKSEKTE ÇALIŞMA"

Yüksekte Çalışma Nedir?  

Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir. İstatistikler 3 - 4 metre üzerinde çalışırken düşen insanların %85'inin hayatını kaybettiğini göstermektedir. Yapı sektöründeki kazaların %44’ü yüksekten düşme sonucu meydana gelmektedir.    
 
Kimler Risk Altında?  
 
Özellikle yapı sektöründe çalışan hemen hemen herkes yüksekten düşme riskiyle karşı karşıyadır.  
 • Boşluklar
 • Korkuluksuz alanlar
 • Merdivenler
 • İskeleler
 • Çatılar
 • Kazı alanları
 • Makine, ekipman ve araçların üstü başlıca risk bölgeleridir.    
Yüksekten Düşmenin Nedenleri  
 
Bilgi Eksikliği: Kişinin yaptığı işle ilgili olarak yeterli bilgiye sahip olmaması.
Personel Seçimi: Doğru işe doğru personelin tayin edilmemesi. Yapılan işin çalışanın fiziksel yapısıyla uyuşmaması (az görme, işitme, herhangi bir organını kullanamama vb.)
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarının Teşvik Edilmemesi: Yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarının gerekliliğine inanmaması ve bu kuralların uygulanması için personelleri teşvik etmemeleri.
Mühendislik: Tasarlanmış sistemlerin güvenli çalışmayı zorlaştırması ve işin asgari gereksinmelerine cevap vermemesi.
Yetersiz Kişisel Koruyucu Ekipman: Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılmaması veya yetersiz olması. Yetersiz Gözlem ve Bakım: Gözlem ve bakım programının kritik ekipmanları kapsamaması ve programın yeterince takip edilmemesi.  
Güvensiz Çalışma Yöntemleri: Güvenli olduğu kabul edilen iş güvenliği kurallarının ve çalışma yöntemlerinin güvensiz olması.   
 
Yüksekten Düşme Riskini Nasıl Azaltabiliriz?  
 
Öncelikle yüksekte yapılacak çalışmaları çok riskli çalışmalar kapsamında değerlendirmeliyiz. Yüksekte çalışma öncesi aşağıdaki adımlar izlenmelidir.
1- Tehlikenin Berlirlenmesi: Çalışılacak zeminin kontrol edilmesi, çalışanların “Yüksekte Çalışma Eğitimi” alıp almadığının kontrol edilmesi, hava şartlarının kontrol edilmesi, çalışılacak bölgenin aydınlatmasının kontrol edilmesi, çalışma alanının temizliğinin ve düzeninin kontrol edilmesi, yıkılma, göçme,  kayma tehlikelerinin kontrol edilmesi.
2- Riskin Değerlendirilmesi: Düşme riskinin, herhangi bir kazada etkilenecek kişi sayısının ve olası sonuçların değerlendirilmesi.
3- Önlem Alınması: Riski azaltabilecek önlemlerin alınması.
4- Sonuçların Değerlendirilmesi: Bulunan çözümün işe yarayıp yaramadığının tespit edilmesi, bulunan çözümlerin başka risklere yol açıp açmadığının kontrol edilmesi.    
 
Yüksekte Çalışma Kuralları  
 • Yüksekte yapılacak çalışmalarda mümkün olduğunca platformsuz çalışmalardan kaçınılmalıdır.  
 • Platformsuz çalışmalarda emniyet ağı, yatay/dikey yaşam halatları, kendinden makaralı düşüş engelleyici sistemler ve paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılmalıdır.  
 • Görüş imkanlarının sağlanabilmesi için uygun aydınlatma sağlanmalıdır.   
 • Tehlike ve risk derecesine göre platform üzerindeki çalışma gözetmen eşliğinde yapılmalıdır.
 • Çalışmanın yapılacağı platform yetkili mühendis tarafından kontrol edilmeli ve platform kontrol formu doldurulmalıdır.
 • İskele çalışmalarında iskelelerin bağlantı noktalarına, korkuluklarına, topuk levhalarına ve içten merdivenli olup olmadıklarına dikkat edilmelidir.
 • İskeledeki çalışmalarda iskeleden bağımsız yatay/dikey yaşam hattı kullanılmalı, paraşüt tipi kemeri olmayan personelin iskeleye çıkmasına izin verilmemelidir.
 • Merdivenli çalışmalarda merdivenin 3 metreden yüksek olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Merdivenler metal veya metal alışımlı ve standartlara uygun olmalıdır.
 • Merdivenli çalışmalarda merdivenin ¼ oranıyla yerleştirildiğine dikkat edilmelidir.
 • Merdivenler çalışma platformu olarak kullanılmamalıdır.   
 • Sepetli vinç çalışmalarında emineyet kemeri vincin kancasına veya kancadan gelen dikey yaşam hattına bağlanmalıdır. 
 • Yüksekte çalışma yapılacak platform veya iskelenin yeterli genişlikte olmasına ve malzemelerin herhangi bir risk oluşturmayacak şekilde düzenli olmasına dikkat edilmelidir.
 • Bina içinden yapılan duvar ve cephe imalatlarında yatay yaşam halatı ve paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılmalıdır.
 • Yüksek katlara çıkmayı sağlayan bina içi veya bina dışı asansörlerin bakımları yapılmalıdır.
 • Bakımı yapılmamış asansörlerin kullanımı engellenmelidir.
 • Yüksekte çalışma risk analizlerinde acil durumlar göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Yüksekte çalışma senaryolarını içeren tatbikatlar yapılmalıdır.  
 • Yüksekte çalışmalarda yıpranmış ve CE standartlarına uygun olmayan kişisel koruyucu donanım kullanılmamalıdır.     
Sonuç
 
Yüksekte çalışma prensiplerinin hayati önem taşıdığını bilmeliyiz. Yüksekte çalışma prensipleri statü fark etmeksizin uygulanmalıdır. Çünkü iş güvenliği kültürünün yerleşmesindeki en büyük engel iş güvenliğini hafife almak ve görmezden gelmektir.    
Entegre Proje Yönetim olarak imalat, kalite kontrol ve gözetim çalışmalarımızda yüksekte çalışma kurallarına mutlaka uymalı ve konuyla ilgili uygunsuzlukları es geçmemeliyiz.  
 
Lütfen unutmayınız:  
Son cümleniz: “Bana bir şey olmaz.” olmasın.   
 
 

EPY / İSG-Ç Bülten001 "Yüksekte Çalışma""

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Şubat 10, 2016 Bu yazı 10176 kez okundu

Galeri

Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Mühendislik Tic. A.Ş. © 2020 | tüm hakları saklıdır.