EPY Blog

EPY / İSG-Ç BÜLTEN007 "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞARETLERİ"

İş sağlığı ve güvenliği / Çevre farkındalığını arttırmak ve eğitimler haricinde bazı konularda bilinçlendirmeye katkıda bulunmak adına hazırlamış olduğumuz İSG-Ç Bülteninin yedinci sayısı:

 

"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞARETLERİ"

İş Sağlığı ve Güvenliği İşaretlerinin Önemi

İşyerindeki risklerin ortadan kaldırılamadığı veya toplu korumaya yönelik teknikler veya işin organizasyonunda kullanılan önlem, yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılamadığı durumlarda sağlık ve güvenlik işaretleri kullanılır. Özellikle şantiyelerde iş sağlığı ve güvenliği levhaları; iş güvenliği varlığının hissettirilmesi, iş güvenliği kültürünün oluşturulması, iş güvenliği algısının sıcak tutulması ve hayati uyarıların kesintisiz yapılabilmesi açısından çok önemlidir. Görsel hafızaya hitap eden iş güvenliği levhaları çok tehlikeli işlerde; talimatları, yasakları, zorunlulukları ve uyarıları sürekli hatırlatır ve benimsenmesini sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği İşaretlerinin Tanımları

Renk

Anlamı veya Amacı

Talimat  ve Bilgi

Kırmızı

Yasak işareti

Tehlikeli hareket veya davranış

Tehlike alarmı

Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et

Yangınla mücadele ekipmanı

Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve tanımlanması

Sarı

Uyarı işareti

Dikkatli ol, önlem al, kontrol et

Mavi (1)

Zorunluluk işareti

Özel bir davranış ya da eylem Kişisel koruyucu donanım kullan

Yeşil

Acil çıkış, ilk yardım işareti

Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler

Tehlike yok

Normale dön

(1)   Mavi:

 

(2)   Parlak turuncu:

Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir. Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında floresan özellikli bu renk çok dikkat çekicidir.

 • Yasaklayıcı İşaretler

Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi ile ifade edilir.

 • Uyarı İşaretler

​Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve ile ifade edilir.

 • Emredici İşaretler

Mavi zemin üzerine beyaz piktogram ile ifade edilir.

 • Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Yeşil zemin üzerine beyaz ile ifade edilir.

 • Yangınla Mücadele İşaretleri

​Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram ile ifade edilir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği İşaretlerinin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 • Levhalar mümkün olduğunca yalın olmalıdır.
 • İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.
 • İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca   görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.
 • İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel  tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve   konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir.
 • İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.
 • Kaldırma   makinalarında   yüklerin   kaldırılmaları,   indirilmeleri   veya   taşınmaları, yetiştirilmiş işaretçiler tarafından verilecek el ve kol işaretlerine göre yapılır.
 • Bir kaldırma makinasında birden çok çalışanın görevli bulunduğu hallerde, kaldırma makinası operatörü, işaretçi veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret alacak ve işaretçi, operatör tarafından  kolayca  görülebilecek  yerlerde  duracaktır.  Operatör,  her  kim  tarafından verilirse verilsin, her dur işaretini daima yerine getirecektir.
 • Araçlarda  onarım  yapılıyorsa,  araçların  üzerine  ve  uygun  yerlere,  onarım  yapıldığına  dair uyarma levhaları konulur.
 • Kaldırma Araçlarının kaldıracakları en ağır yükler, kabinlerin içinde    veya dışında bilgilendirme işareti olarak belirtilir ve kaldırılabilecek en ağır yükten fazlası kaldırıldığında, durumu bildiren sesli ve ışıklı otomatik bir uyarma tertibatı bulundurulur.
 • Kaldırma araçlarında kullanılan zil sesleri, ışıklı işaretler işyerindeki diğer sinyal seslerinden   ve ışıklı işaretlerden farklı, diğer makinaların meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli, kolayca fark edilebilen olmalı ve aynı işyerinde çalışan tüm kaldırma araçları için   aynı olmalıdır.

Sonuç

Çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği levhaları bulunması iş güvenliği kültürü oluşturulması için bir başlangıçtır. Özellikle şantiyelerde iş güvenliği levha kullanımının herhangi bir işletmeye göre daha fazla olması gerekmektedir. Çünkü iş yoğunluğu ve sirkülasyonu içinde her zaman bizi uyaracak birileri olmayabilir ve iş güvenliği iletişimini standartlara uygun, yaratıcı levhalarla destekleyebiliriz.

 

EPY / İSG-Ç BÜLTEN007 "İş Sağlığı ve Güvenliği İşaretleri"

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Haziran 17, 2016 Bu yazı 54572 kez okundu
Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Mühendislik Tic. A.Ş. © 2020 | tüm hakları saklıdır.