EPY Blog

EPY / İSG-Ç BÜLTEN009 "ACİL DURUM VE EYLEM PLANLARI"

İş sağlığı ve güvenliği / Çevre farkındalığını arttırmak ve eğitimler haricinde bazı konularda bilinçlendirmeye katkıda bulunmak adına hazırlamış olduğumuz İSG-Ç Bülteninin dokuzuncu sayısı:

 

"ACİL DURUM VE EYLEM PLANLARI"

 

Acil Durum

Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar  bütünüdür.  Acil  durum;  bir  kriz  hali  olup,  can  ve  mal  kaybını  korumak,  halkın  sağlığını  ve emniyetini güvence altına almak veya bir bölgedeki herhangi bir faciayı önlemek üzere devletin bu bölgedeki yerel çabalara destek vermesini gerektiren durumdur.

Acil Durum Örnekleri

 • Tıbbi acil durumlar: Büyük salgınlar, kitlesel yemek zehirlenmeleri, acil kan ihtiyaçları vb.
 • Hızlı bir şekilde kontrol altına alınabilen yangınlar
 • Kazalar: Sanayide, kimya tesislerinde meydana gelen kazalar, büyük zincirleme trafik kazaları
 • Bomba ihbarları
 • Zararlı madde olayları
 • Su baskını, Sel, Fırtına, Kasırga, Deprem, Patlamalar 

Acil Durumlarda Yapılması Gerekenler

 • Olabildiğince soğukkanlı olunur.
 • Koşmadan hızlı adımlarla tesisten çıkılır.
 • Önceden belirlenmiş acil durum ekiplerinin yönlendirmelerine uyulur.
 • Acil durum plan ve şemalarındaki yönlendirmelere uyulur.
 • Acil durum, iş güvenliği ve yönlendirme işaretlerine uyulur.
 • İlgili kurumlara acilen haber ve bilgi verilir.

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır. Acil Durum Eylem Planı tüm çalışanlar tarafından öğrenilmeli ve gerektiğinde sükûnetle  uygulanmalıdır. 

Sonuç

Herhangi bir acil durum karşısında telaşlı ve plansız hareket etmek bazen olayın kendisinden daha kötü sonuçlar doğurmaktadır. Deprem olduğunda pencereden atlamak, yangın olduğunda söndürmek için çabalarken yanıklara maruz kalmak ve herhangi bir kazada kazazedeyi bilinçsizce hareket ettirerek  felç olmasına neden olmak, bunlardan birkaçı. Bu yüzden acil durumların anahtar kelimesi “soğukkanlılık”tır.

 

EPY / İSG-Ç BÜLTEN009 "Acil Durum ve Eylem Planları"

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Ağustos 15, 2016 Bu yazı 9376 kez okundu
Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Mühendislik Tic. A.Ş. © 2020 | tüm hakları saklıdır.