EPY Blog

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası (4-10 Mayıs)

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) verilerine göre; dünyada her yıl çalışmak amacında olan 2 milyondan fazla insanın işe bağlı hastalıklar ve kazalar sebebiyle hayatını kaybettiği bilinmektedir. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) son açıkladığı resmi 2016 verilerine göre; ülkemizde çalışırken uğradığı kaza sebebiyle ortalama her gün 4 canı kaybettiğimiz de acı bir gerçektir. Sağlık ve güvenliğin sadece kağıt üzerinde kalan, maddi ve yasal kaygılardan dolayı göstermelik düzenlenen faaliyetlerden ibaret olamayacağı, hayatın ve iş dünyasının tamamında geniş bir alanda ciddi farkındalık ve disiplin gerektiren bir olgu olduğu bilinciyle hareket etmenin gerekliliği yadsınamaz.

Tüm bunlara rağmen, son yıllarda ülkemizde ve dünyada ki, İş Sağlığı ve Güvenliği gelişmelerine bakıldığında ümidimizi kaybetmememiz gerektiği de bir gerçektir. Yasal düzenlemeler ve eğitim faaliyetleriyle beraber sağlık ve güvenlik bilincinin artıyor olması henüz tam anlamıyla sayısal verilere yansımamış olsa da sevindirici olarak nitelendirilebilir.

Teknolojinin her geçen gün insan gücünün yerini daha fazla alması, organizasyonların daha güvenli kurgulanması, çalışanların daha eğitimli ve bilinçli olması, insanların bedenen değil zihnen efor sarf ettiği bir çalışma hayatına doğru geçişin devam etmesi bu ümitleri desteklemektedir. Bu geçişin; kar güdüsünden çok İş Sağlığı ve Güvenliğinin temel amacı olan; insanı korumak olgusu üzerine evirilmesi ise en önemli arzumuz olmalıdır.

İş dünyasının ya da sektörün tüm paydaşlarının; İş Sağlığı ve Güvenliğinin önemini sadece önemli gün ya da haftalarda değil her daim vurgulaması önemli bir görevdir. Bu nedenle her seviyeden yöneticilerin sağlık ve güvenlik politikalarını açıkça belirtmeleri ve bu taahhüde tam bağlı hareket etmeleri önemlidir. Bu politikalara uygun stratejiler kurulmalı, daha tasarım ve planlama aşamasında sağlık ve güvenlik öncelikleri belirlenmelidir. Sağlık ve güvenlik profesyonellerinin sadece uygulama aşamasında değil, tasarım ve planlama aşamasında da masada olmaları sağlanmalıdır.

Hem ulusal hem de uluslararası manada sağlık ve güvenlik önceliğinin gerçekten benimsenmesi, sağlık ve güvenliğin önemi vurgulanırken, yasal ya da ekonomik kaygılardan çok konunun öncelikle manevi-insani boyutuyla ele alınması temennisiyle tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği haftasını kutlarız.

 

Murat Yılmaz, İnşaat Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı(B)

Murat Yılmaz İş Sağlığı ve Güvenliği Mayıs 04, 2018 Bu yazı 10141 kez okundu
Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Mühendislik Tic. A.Ş. © 2020 | tüm hakları saklıdır.