EPY Blog

Mimarı Tasarım; Müşteri Sayısı, Ciro ve Karlılığı Etkiliyor

Entegre Proje Yönetim A.Ş. Tasarım Yöneticisi Dr. Burcu Yılmaz Üren, mimari tasarımın müşterileri mağazaya çeken ve sonrasında bu çekimin sürdürülebilirliğini oluşturan en önemli etkenlerden birisi olduğunu belirterek, " Bir mağaza ne kadar çok müşteriyi çeker ve onların mağazada daha uzun süre kalmasını sağlayacak konfor şartlarını yerine getirirse, paralelinde müşteri sayısı, ciro ve karlılık oranları da artıyor" dedi.

Perakende mağazalarında mimari tasarımda ön planda yer alan faktörler nelerdir ?

Bir mekanın tasarlanmasında etkili olan en önemli faktör, o mekanda yapılacak olan işlev ve içerisinde barındıracağı ürün, kişi, v.b. unsurlardır. Dolayısıyla, mağazaları ele alıcak olursak, mağazada satışa sunulan ürünlerin cinsi, tasarım faktörlerini oluşturanen önemli etkendir. Mağazada satılan ürünler,o mağazanın dolaşım alanı, raf sistemi, oturma düzeni, satış alanı, ürün deneme alanı, ıslak hacimleri, ürün hazırlama alanı, aydınlatması, havalandırması, ısıtması, soğutması, rengi, dokusu ve malzemesi gibi bir çok faktöre yön veriyor. 

Bununla birlikte, günümüzde artık, zincir şeklindeki neredeyse tüm perakende mağazalarının belirli bir mimari tasarım konsepti bulunuyor. Yani bir markanın hangi mağazasına giderseniz gidin, tüm mağaza şubeleri, birbiri ile aynı şekilde ve aynı düzende dekore ediliyor. Bu da aslında, mağazalara kimlik katan,  onları diğerlerinden ayırmaya yardımcı olanen büyük etkenlerden biri oluyor. Buna göre mağazaların mimari tasarımında ön planda yer alan ikinci en önemli faktör, o markanın standart mimari konsepti. Bu iki faktör dışında,lokal mağazaların tasarımını dikkate alırsak, gerek kullanılan malzemelerde ve mimari objelerde ve gerekse mekansal tasarımlarda, bulunduğu yörenin coğrafi, kültürel ve iklimsel özelliklerinin ön plana çıktığı görülüyor. Örneğin, sahile yakın bölgelerde tasarlanan bir mağaza ile sahile uzak iç bölgelerde tasarlanan bir mağaza ile sahile uzak iç bölgelerde tasarlanan benzer ürün satışına yönelik mağaza dekorasyonları birbirinden farklılık gösterebiliyor.

Mağaza tasarımında farklılığın müşteri çekimi üzerindeki etkileri nelerdir ?

Mağazaların mimari tasarımında, yeni olana ve diğerlerinden farklı olana karşı müşterilerin olumlu veya olumsuz ilgi göstermesi kaçınılmaz. Mağaza tasarımında ki farklılığın müşteriüzerindeki en büyük etkisi, o mağaza için bir farkındalık yaratması, o mağazayı diğerlerinin arasından ayırt edebilecek yada sürekli hafızasında kalmasını sağlayacak bir simge oluşturmasıdır. Müşteri, farklı bir mağazaya gittiğinde, daha sonraki süreçte, o mağazayı rengi, malzemesi, konforu, dolaşım alanı, kokusu vb. birçok faktör ile tanıyor.

Perakendenin başarısı ve karlılığında "mimari tasarım" 'ın rolünü özetler misiniz ?

Perakendenin başarısı ve karlılığında, kuşkusuz bir çok finansal veri, pazarlama teknikleri, fiyat stratejisi, ürün çeşitliliği, müşteri ilişkileri v.b. konular rol oynuyor. Bunlar haricinde mekansal olarak bakılırsa, mimari tasarım, kişileri mağazaya çeken ve sonrasında bu çekimin sürdürülebilirliğini oluşturan en önemli etkenlerden birisi. Dolayısıyla çok basit bir yaklaşımla, baktığımızda, bir mağaza ne kadar çok müşteriyi çeker ve onların mağazada daha uzun süre kalmasını sağlayacak konfor şartlarını yerine getirirse, paralelinde müşteri sayısı, ciro ve karlılık oranları da artabilecek. 

Burcu Yılmaz Üren Mimari Haziran 01, 2013 Bu yazı 8882 kez okundu
Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Mühendislik Tic. A.Ş. © 2020 | tüm hakları saklıdır.