EPY Blog

Proje Yönetimi İnşaata Yeni Boyut Katıyor

Proje yönetimi firmaları da uzmanlığını kullanarak, yatırımların sorunsuz yürümesini sağlıyor. Özellikle, çok fazla bileşenin olduğu inşaat yatırımlarında adeta can kurtaran proje yönetimi, ülkemizde gelişme aşamasında.

Çağımız bilgi çağı ve bilgiyi doğru kullanan, rekabette de bir adım öne geçiyor. Ancak, herkesin her alanda bilgi sahibi olması söz konusu değil. Bu durumda, belli alanlarda uzmanlaşanlar öne çıkıyor ve birilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Proje yönetimi firmaları da. uzmanlığını kullanarak, yatırımların sorunsuz yürümesini sağlıyor. Özellikle, çok fazla bileşenin olduğu inşaat yatırımlarında adeta can kurtaran proje yönetimi, ülkemizde gelişme aşamasında...

Kemal Okumuş, proje yönetiminin önünün açık olduğuna inananlardan... Entegre Proje Yönetirni'nin kurucusu Kemal Okumuş, proje yönetiminin ülkemizde daha da gelişeceğine inananlardan... İnşaatın tamamen tecrübeye dayalı bir iş olduğunun altını çizen Okumuş, "Yatırımcı, inşaatın bütün aşamalarınında proje yönetim firmasından destek alıyor. Böylece hem riski dağıtmış oluyor, hem de yatırım maliyetini düşürmüş oluyor" diyor. İstanbul Proje Yönetimi Derneği'nin de kurucularından olan Kemal Okumuş, bize proje yönetimine ilişkin aşağıdaki bilgileri veriyor:

Dünyada ve ülkemizde proje yönetimi ihtiyacı nasıl doğdu?

Proje yönetimi İngiltere ve ABD'de doğan bir faaliyet kolu. İngiltere'de yaklaşık 100 yıldır bu alanda faaliyet gösteren firmalar var. Proje yönetiminin temeli, sorumluluk dağıtmaya dayanıyor. Yatırımcı firma, kendi kadrosunda uzman kişileri proje süresince bulunduramadığı için, bu işi başka firmalara yönlendiriyor.

Ülkemizde ise yeni yeni gelişen proje yönetimini ağırlıklı olarak yabancı firmalar kullanıyor. Ama yerli firmalar da proje sayısının artması, işlerin hız kazanması, uzman kadro bulamamaları gibi sebeplerle proje yönetimine ilgi duymaya başladılar 1997 yılında kurulan İstanbul Proje Yönetim Derneği (İPYD). Proje yönetimi sektörünün ülkemizde de gelişmesinde etkili oldu. Düzenlediği toplantı ve kongrelerle farkındalık yaratmaya ve bu konuda uzmanların gelişmesine katkıda bulundu. Ben de bu dernekte çeşitli görevler ve başkanlık yaparak katkıda bulunmaya çalıştım.

Yatırım hayata geçerken, proje yönetiminden önceki aşamalar nelerdir?

Yatırımcı, önce gayrimenkul yatırım danışmanlığı yapan firmaya başvuruyor. Danışman firma yatırımın ne olması gerektiğini netleştiriyor.

Ardından değerleme firması devreye giriyor. Arsanın ve projenin değerlemesi yapıldıktan sonra yatırımcı. proje yönetim firmasına gidiyor. Proje yönetim firması da, fizibilite, tasarım yönetimi, yüklenici ve tedarikçilerin seçimi, uygulama kontrolü konularında uzman kadroları yardımıyla yatırımcıya destek oluyor.

Proje yönetimi firması, yatırıma neler katıyor?

Projenin arsası ve detayları netleştikten sonra, yatırımcı proje yönetim firmasına fizibilite çalışmasını yaptırıyor. Proje yönetim firması, yatırımcı adına fizibilite aşamasından, teslimine kadar destek hizmetleri sunuyor. Mimari tasarım grubu ise, artık netleşmiş oian projenin gereklilikleri doğrultusunda, yatırımcı ve proje yönetim firması ile birlikte seçiliyor. Bundan sonra proje yönetim firması, işin bütçesini yapıyor. Tasarımı yönetiyor Tasarımcının gündeme aldığı her kalemin süresini, bütçesini, ilk yatırım bütçesine uygunluğunu denetliyor. Bu aşamaların her birinde ön yeterlilik yaptıktan sonra ihale dosyalarını hazırlıyor. Proje yönetim firmasının ana fonksiyonu, yatırımcı kuruluş veya finansör kuruluş adına projenin başından sonuna kadar uzman destek hizmeti sağlamak. Bu bir kişiyle de olabilir, 15 kişilik ekip de kurabilirsiniz.

Proje yönetiminin inşaata katkıları nelerdir?

Eskiden iş müteahhitlere verilirdi. Ana yüklenici dediğimiz müteahhit firmalar, sizin adınıza taşeron firmalarla anlaşırdı. Şimdi ise yatırımcı, proje yönetimi firması kanalıyla, ana yüklenicinin görevini azaltıyor. Hafriyat, iksa, betonarme ince işler gibi inşaatın bütün aşamalarını, işi paketlere bölerek, proje yönetim firmasına yaptırıyor. Böylece hem riski dağıtmış oluyor, hem de yatırım maliyetini düşürmüş oluyor.

Proje yönetiminin hedef kitlesi inşaat sektörü değil, yatırımcıdır. Proje yöneticisi; işin yatırımcının istediği bütçede, sürede, kabul edilebilir bir kalitede teslim edilmesini sağlayan, buna karşı da sorumluluk alan kişidir. Proje yönetiminin temel fonksiyonlarından biri, işin teknik kalitesinin hesap verilebilir olmasıdır. Bu koşul, iş bittikten 5 yıl sonrası için de geçerlidir.

Türkiye'de profesyonel sorumluluk sigortası sistemi yok. Sigorta sistemi, yabancı sermayeli firmaların önderliğinde yavaş yavaş gelişiyor. Yaygınlaştıkça, danışmanlık firmaları ve mimarlar, yaptığı işlerin sorumluluğunu daha uzun vadede hissedecekler. Batı ülkelerinde profesyonel sorumluluk sigortanız yoksa, proje yönetimi veya mimarlık yapmanız kolay değil. Çünkü proje yöneticisinin yanlış kararları veya mimarın yanlış tasarımından dolayı oluşacak zarar ve ziyanlardan ilgililer sorumlu tutulabilir.

Proje yönetimi sektöründe standartlar oluştu mu? 

Proje yönetiminin mevzuatı. Almanya haricinde dünyada da yok. Amerika'daki PMI, her sektöre uyarlanabilecek süreçler dizisi sunuyor. Ama inşaat kısmına gelirsek, burada yazılı bir standart yok. Proje yönetim süreci, yatırımcı kuruluşların istek ve beklentilerine göre gelişiyor. Bizim Entegre olarak hazırladığımız, faaliyetimizi özetleyen bir programımız var. Bu programda, hangi aşamada ne yapacağımızı belirtiyoruz.

Proje yönetimi ülkemizde daha da gelişecek. Her işin temeli esasında uzmanlığa dayanıyor. Yurtdışında bu işin daha yaygın olması sebebi, yatırımcıların uzman firmalarla çalışarak risklerini dağıtması. İnşaat da tamamen tecrübeye dayalı bir iş.

Entegre'nin faaliyetlerinden bahseder misiniz? 

Ben Entegre'yi kurmadan önce dünyanın önde gelen proje yönetim firmalarından birinde yöneticilik yaptım. 2003 yılında Entegre'yi kurduk. Şu anda 65 çalışanımızla ağırlıklı olarak yabancı kuruluşlara, yabancı bankalara proje yönetimi hizmeti veriyoruz. Alışveriş merkezi. otel, ofis binalarında proje yönetim hizmeti veriyoruz.

Kemal Okumuş PM Center Ocak 28, 2013 Bu yazı 9551 kez okundu
Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Mühendislik Tic. A.Ş. © 2020 | tüm hakları saklıdır.