Hizmetler

Tasarım Yönetimi

Tasarım Yönetimi ile tasarım ekibinin performansının artması, İşveren gereksinimlerin, standartlara, yasa ve yönetmeliklere uygun projelerin müellifler tarafından çizilmesi hedeflenir. Tasarım Yönetimi sayesinde İşveren isteklerine uygun ve daha iyi bir tasarım, daha iyi bir dokümantasyon, İşveren’in hedef bütçesini aşmayan bir tasarım ortaya çıkar ve hedef tarihler tutturulur.

ENTEGRE, inşaat projelerinin tasarım aşamasında yatırımcı firmalara aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

 • İşveren Tasarım Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi
 • Projeye Özel Tasarım Yönetimi Prosedürlerinin ve Kontrol Dokümanlarının Hazırlanması
 • İşveren Özeti veya Tasarım Özetinin Hazırlanması
 • Tasarımcı İhalesi Çalışmaları
 • İhale Sonrasında Gelen Tekliflerin ve Varsa Konsept Tasarım Bilgilerinin Değerlendirilmesi
 • Tasarımcı Sözleşmelerinin ve Eklerinin Hazırlanması ve Onay için İşveren’e Sunulması
 • Tasarımın İşveren Özeti, Plan ve Bütçe ile Uygunluğunun Sağlanması
 • Tasarım Sürecinin İlgili Tasarım İş Programı Doğrultusunda Değerlendirilmesi
 • Tasarımın Gelişiminin Düzenli Kontrol Edilmesi
 • Tasarımcının Tasarım Sürecinin Kontrolü ve Tasarım Verilerinin İncelenmesi
 • Gerekmesi Durumunda, Tasarım Bileşenlerinin Değer Mühendisliği Analizi için İncelenerek, Değer Yönetimi Çalışmasında Yardımcı Olunması
 • Öneri Tasarım Değişikliklerinin ve Çözümlerinin Tanımlanması
 • Tasarım Bilgilerinin (Proje, Şartname, Keşif, vb.) Yeterliliğinin, İhale Sürecine Göre Durumunun Değerlendirilmesi
 • İhale Dokümanlarının (Teknik Şartname, Keşif, Birim Fiyat Tarifi) Tasarımcı Tarafından Hazırlanmaması Durumunda, İşveren Tarafından Talep Edildiği Takdirde, Söz Konusu İhale Dokümanlarının, EPY Veri Tabanı Kullanılarak EPY Tarafından Hazırlanması
Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Mühendislik Tic. A.Ş. © 2020 | tüm hakları saklıdır.