EPY Blog

LEED Sertifikalı Otellerin Sürdürülebilir Turizmdeki Yeri

Turizm ve Yatırım Dergisi / 61. sayı
Konu:
LEED Sertifikalı Otellerin Sürdürülebilir Turizmdeki Yeri

Nilay CANBAY ÖZTÜRK, Y. Mimar LEED AP, Kalite ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi ile Söyleşi

 • LEED Sertifikasının amaçları ve diğer detaylarını aktarabilir misiniz? Sertifika programı kim tarafından, ne zaman hayata geçirildi?

Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilerek, 1998 yılında uygulamaya geçirilen Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik (LEEDâ) yeşil binaları performansa dayalı kriterler çerçevesinde değerlendiren ve sertifikalandıran bir yeşil bina değerlendirme programdır. LEED bugün dünyanın her yerinde kullanılan bir sertifika olup, pek çok yapı tipini sertifikalandırmaktadır. Eğer yeni inşa edilen bir yapı ise, LEED’in Yeni Binalar  (New Construction) versiyonu sürdürülebilir bir otel binasının sertifikalandırılmasında kullanılabilir. Bunun haricinde herhangi bir otel işletmecisi bir binayı kiralayarak iç dekorasyonunu yapıyor ise, bu işletmeci de LEED’in Ticari iç Mekanlar (Commercial Interiors) için özel geliştirilen versiyonunu kullanabilir. Şu anda LEED’in yeni versiyonu olan V4 yürürlükte olup, bu versiyona göre projeler LEED Sertifikası alabilmektedirler.

Leed Seviyeleri

 • CERTIFIED / SERTİFİKALI 40-49 puan arası
 • SILVER / GÜMÜŞ 50-59 puan arası
 • GOLD / ALTIN 60-79 puan arası
 • PLATINUM  / PLATIN 80+ puan
 • 110 LEED BD+C/ Bina Tasarımı ve İnşaatı kategorisinde alınabilecek en yüksek puandır.

 • Firma olarak LEED Sertifikasına yönelik ne tür bulunuyorsunuz? Bugüne kadar kaç otele LEED Sertifikası konusunda danışmanlık verdiniz?

Firma olarak temel işimiz olan Inşaat Proje Yönetimi dışında, LEED danışmanlığı ve LEED projelerine Yeşil Proje Yönetimi adı verilen proje yönetim hizmetleri vermekteyiz. Biz Entegre olarak Türkiye’nin LEED Sertifikası alan ilk 5 yıldızlı oteli Renaissance Bosphorus Otel’e sertifika hizmeti verdik. Ayrıca Levent’te inşa edilen Dedeman Park Levent projesinde hem danışmanlık hem de yeşil proje yönetimi hizmetlerinde bulunduk. Yine yakın zamanlarda dahil olduğumuz otel projelerinde de LEED ve BREEAM gibi çevre dostu sertifikalardan edindiğimiz tecrübeler ile, çevre ve enerji verimliliği konusunda projenin tasarlanmasını ve insa edilmesini sağladık.

 

 • Bugüne kadar Türkiye’de toplam kaç otel LEED Sertifikası almaya hak kazandı? Bu sertifikayı almanın otellere sağladığı avantajlar nelerdir?

Türkiye’de otellerin LEED sertifikasına başvurması ve sertifika alması aslında çok yaygın değil. LEED’in özellikle su ve enerji tüketimindeki kısıtlamaları bazı lüks segment otel zincirleri tarafından çok da arzu edilmiyor. Çünkü bu tarz kısıtlamaların oteldeki müsteri memnuniyetini düşüreceği yönünde yanlış bir kanı var. Birçok yabancı orijinli otel zinciri tasarım kriterlerinde yer almasına rağmen, nedense hijyen gerekliliklerini öne sürerek arıtılmış gri suyu tekrar sistemde kullanmak, susuz pisuvarlar monte etmek gibi yeşil bina gerekliliklerini projelerinde kabul etmek istemiyor. Bu nedenle LEED ülkemizde daha çok kurumsal ofis binalarında tercih edilen ve daha kolay uygulanabilen bir sistem olarak göze çarpıyor.

Türkiyede Leed Sertifikası almış veya sertifika başvurusu yapmış 425 civarı proje vardır. Bu projelerin 20 kadarı otel projesidir. Bu projelerde de genel olarak çok lüks segmentte otel zinciri yoktur, projelerin büyük otel zincirlerinin bazı sehir otelleri ve münferit otel yatırımları olduğu görülmektedir.

Ancak sertifikanın otellere sağladığı pekçok avantaj vardır. Bu tür oteller çevre dostu olduklarını belgelemekle birlikte, az su ve az enerji tükettiklerini de belgelemiş olmaktadırlar ve ayrıca sertifika otelin pazarlama ve tanıtımında da çok olumlu etki yapmaktadır. Otelin işletme maliyetlerini de düşürmesi sertifikalı otellerin diğer bir avantajı olarak söylenebilir.

 

 • LEED Sertifikası alabilmek için otellerin hangi şartları yerine getirmiş olması bekleniyor?

LEED Sertifikası alabilmek için bir otelin daha tasarım aşamasında LEED’in kriter ve önkoşullarına uygun olarak tasarlanması gerekmektedir.

Projenin sertifika alabilmesi için gerekli önkoşullar Saha Kaynaklı Kirliliği Önleme, İç Mekan Su Tüketimini Azaltma, Peyzaj Su Tüketimini Azaltma, Enerji Performansını Arttırma, Enerji ve Su Tüketimini Ölçme, Temel Test Ve Devreye Alma hizmetleri, Çevre Dostu Akışkan Kullanımı, Atık Yönetimi, Şantiye Atık Yönetimi, Minimum İç Hava Kalitesi, Bina içinde Sigara İçilmesinin önlenmesidir.

Daha sonra da alınacak diğer önlemler ile LEED’in diğer kriterlerine uyularak minimum 40 puan toplanması halinde sertifika alınabilmektedir.

Bu önlemlerden tasarım ve yapım aşamasında alınacakların en önemlileri,

 1. Merkezi bir yerde konumlanmış olması ve tplu taşımaya, sosyal olanaklara vb. yakın olması
 2. Binanın tüm sistemlerinin CO2 emisyonlarını azaltmaya odaklanması
 3. Uluslararası standartlar ile karşılaştırıldığında daha az enerji ve su tüketimi
 4. İç mekanda az , yalın ve çevre dostu, geri dönüştürülebilir ve/veya yenilenebilir malzeme kullanımı
 5. Katlar arası sirkülasyonu ve asansör kullanımını minimize etmek için yaygın otel tasarımı
 6. Bina genelinde ve özellikle odalarda gelişmiş otomasyon (mekanik ve aydınlatma) sistemi,
 7. Dim edilebilir armatürler, varlık ve hareket sensörleri kullanımı ile aydınlatma kontrolünün sağlanması
 8. LED ve yüksek verimli armatürler kullanımı ile m2 başına düşen aydınlatma enerjisinin azaltılması
 9. Maksimum verimli ısı geçirgenliği düşük, ışık geçirgenliği yüksek cam kullanımı ve iyi yalıtılmış cephe
 10. Elektromekanik sistemlerde yüksek verimli ekipman kullanımı
 11. Kojenerasyon, trijenerasyon, fotovoltaik panel gibi yeni teknolojilerin kullanım
 12. Düşük su tüketimi olan armatürler, susuz pisuvar, gri su yapmur suyu gibi teknolojilerin kullanımı
 13. Güneşlenme günlerinin elverdiği yerlerde solar su ısıtma sisteminin tesisi
 14. Doğal havalandırmanın otelde daha fazla kullanılması
 15. Arttırılmış iç mekan hava kalitesine sahip otel alanlarının olması
 16. Atık yönetimi politikası geliştirilerek atıkların geri dönüşümünün ve zararlı atıkların insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde bertaraf edilmesi
 17. Peyzajda yerel veya adapte olmuş bitkiler ile su tüketimini azaltılması
 18. Damla sulama sistemi tesisi
 19. Otel girişinde toplu taşıma için müşterilere gereken bilginin verilmesi, bisiklet kullanımının ve yürüyerek ulaşımın teşvik edilmesi
 20. Bina işletmeye alınırken uluslararası standartlar dahilinde test ve devreye alma faaliyetleri yürütülmesi.

 

 • Sürdürülebilir bir turizm adına LEED Sertifikasının önemi nedir?

Dünya genelinde Turizm kaynaklı CO2 ve SEG salınımına bakıldığında görülmektedir ki, turistik tesisler % 25 gibi ciddi bir yer tutmaktadırlar.  Gününüzde ile tüm turistik tesislerin ve yapım faaliyetlerinin sadece çevresel etkilerini azaltmak için değil, aynı zamanda yaşam  performanslarını da artırmak için hızlı adımlar atılması artık kaçınılmaz olmuştur ve bu nedenle de turizm endüstrisine sürdürülebilir otel kavramı girmiştir.

Giderek yaygınlaşmaya başlayan Sürdürülebilir otel kavramı, butik otellerden dünya çapında tanınmış otel zincirlerine kadar pek çok klasmanda otel tasarımı ve işletmesinde değişiklik yapılmasına sebep olmuştur. Sayıları giderek artan yeşil otellerin bazısı, bünyesinde hiçbir şekilde elektronik alet barındırmazken, bazısı sadece müşteriler istediği zaman havlu ve çarşafları değiştirerek tasarruf sağlamaya çalışmakta. Ancak globalleşen dünyada Turistik Tesisler için en doğru çözüm tüm yeni teknolojileri kullanarak toplam karbon ayaizini ve su-enerji tüketimini azaltabilmek olmalıdır.

Sürdürülebilir bir otelin performansı tüm binaların çevresel performanslarını değerlendiren LEED, BREEAM, DGNB gibi sertifika programları ile değerlendirilebildiği gibi, Green Globe, Green Key, Eu Eco Label gibi sürdürülebilir otellere özel geliştirilmiş değerlendirme programları ile de değerlendirilebilmektedir. Türkiye’de de Yeşil Yıldız sürdürülebilir otellere verilen bir belge olarak göze çarpmaktadır.

Ancak bu belgeler arasında ülkemizde de en bilinir ve en prestijli sertifika olarak değerlendirilen LEED daha ön plana çıkmaktadır. Hem bu sertifikanın otellere uyarlanmasının kolaylığı, hem sertifikanın bilinirliğinin fazla oluşu, hem de ABD orijinli bazı otel zincirlerinin (örn. Starwood ve Mariott) USGBC ve sertifikaya verdikleri destek nedeni ile LEED kriterleri ile yapılmış otelleri teşvik etmeleri nedeni ile LEED daha öne çıkmıştır denebilir.

     * Mariott Otel Zinciri’nin 2015 itibarı ile LEED Sertifikası almış otel sayısı.

 

Turizm ve Yatırım, Nilay Canbay Öztürk, Temmuz 2017

 

 

Nilay Canbay Öztürk Yeşil Proje Yönetimi Temmuz 20, 2017 Bu yazı 10346 kez okundu
Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Mühendislik Tic. A.Ş. © 2020 | tüm hakları saklıdır.